પુસ્તકો
 
 
ઓડિયો
 
 
વિડિયો
 
મારા વિશે
નામ ડૉ. અશોકકુમાર પીતામ્બરભાઈ ચાવડા
ઉપનામ બેદિલ
જન્મ ૨૩, ઑગસ્ટ ૧૯૭૮
જન્મસ્થળ ભાવનગર (ગુજરાત રાજ્ય)
મૂળ વતન મનડાસર (જિ. સુરેન્દ્રનગર, તા. ચોટીલા, ગુજરાત રાજ્ય)
કાયમી વસવાટ અમદાવાદ (ગુજરાત રાજ્ય)
ઉછેર, અભ્યાસ અને કાર્યભૂમિ અમદાવાદ (ગુજરાત રાજ્ય)
અભ્યાસ  
  ૨૦૧૬          એમ.એ. (ગાંધીવિચાર અને સામાજિક વિજ્ઞાન)
  ૨૦૧૪           એલએલ.બી
  ૨૦૧૨           યુજીસી નેટ (માસ કૉમ્યુનિકેશન ઍન્ડ જર્નાલિઝમ)
  ૨૦૧૧          પીએચ.ડી. (જર્નાલિઝમ ઍન્ડ માસ મીડિયા)
  ૨૦૦૩          એમ.ડી.સી. (માસ્ટર ઇન ડેવલપમેન્ટ કૉમ્યુનિકેશન)
  ૨૦૦૧          બી.એ. (અંગ્રેજી સાહિત્ય)
  ૧૯૯૮          બી.કૉમ. (એકાઉન્ટન્સી)
  ૧૯૯૭          ઉર્દૂ ભાષા, પ્રમાણપત્ર અભ્યાસ
  ૧૯૯૧           હિન્દી ભાષા, પ્રમાણપત્ર અભ્યાસ
   
ઇમેલ
bedil@ashokchavda.com
a.chavda@yahoo.co.in
   
  Dr. Ashok Chavda (M.D.C., Ph.D., NET, LL.B., M.A.)
  +91 94266 80633
  a.chavda@yahoo.co.in
bedil@ashokchavda.com
 
   
 
| | | | | |
 
    Designed By : aaditya info solutions